Friday, 2 August 2013

Thomas Mann ở Việt Nam


Trước Núi thần, thì cuộc viếng thăm Việt Nam gần nhất của Mann là Chết ở Venice, một cuốn khác trong tủ Cánh cửa mở rộng, cũng do Nguyễn Hồng Vân dịch trực tiếp từ tiếng Đức. 

Chết ở Venice, từng đến miền Nam năm 74 qua bản dịch Thần tượng lạ của Nguyễn Tử Lộc. Ngoài ra, năm 74 miền Nam còn có Tình yêu và lý tưởng, tức Tonio Kroger, bản dịch của Huỳnh Phan Anh. Cuốn tiếng Anh nho nhỏ kia có cả Chết ở Venice và Tonio Kroger, tôi mua ở tiệm sách Đại học Havard, Boston năm 2002.

Trong khi đó, hai tập Gia đình Bút-đen-brúc (Buddenbrooks), Trương Chính dịch, lần lượt được in vào tháng 8/75 và tháng 5/79.
Tôi không nghĩ đây là tất cả những cuốn của Mann đã được dịch. Ít nhất, tôi từng nhìn thấy một cuốn khác nữa, nhưng không kịp mua.

Cập nhật: Quyển còn thiếu là quyển này, Ảo ảnh, Huỳnh Phan Anh dịch từ bản tiếng Pháp Le Mirage - nguyên tác chắc là Die Betrogene.  Thông tin và ảnh do Kim giáo chủ cung cấp.


No comments:

Post a comment

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN