Monday 7 April 2008

Báo cáo ngắn

Cảm ơn các bạn đã hỏi thăm. Báo cáo dạo này em đang thở bằng mắt. Alpha, Pi và mẹ sắp nhỏ đều đã về Sài Gòn. Cu Pi có mấy hình mới ở đây http://picasaweb.google.com/lamvuthao?pli=1, nói chung càng lớn càng điềm đạm và đẹp trai giống bố. Alpha càng lớn càng mè nheo giống mẹ :)

Thế thôi, còn blog bliếc thì em cạch rồi!

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN