Sunday, 2 December 2007

Không viết gì cho một sáng chủ nhật - chỉ đú dịch thơ thơ dịch thôi

The wind (By Henry Longfellow)

I saw you toss the kites on high,
And blow the birds about the sky;
And all around I heard you pass
Like ladies' skirts across the grass-

O wind ablowing all day long,
O wind that sings so loud a song!
*
I saw the different things you did,
But always you yourself you hid.
I felt you push I heard you call,
I could not see yourself at all.

O wind ablowing all day long,
O wind that sings so loud a song!
*
O you that are so strong and cold,
O blower are you young or old?
Are you a beast of field and tree,
Or just a stronger child than me?

O wind ablowing all day long,
O wind that sings so loud a song!

Bản dịch của Gỗ Mun

Diều cao nhờ gió lên ngôi
Gío nâng bao cánh chim vời trời xanh
Luôn nghe hơi gió bên mình
Thướt tha như váy bồng bềnh cỏ tơ

Suốt ngày dài gió reo ca
Những bài ca gió ngân nga suốt ngày

*

Biết bao việc gió làm đây
Mà sao gió cứ che tay giấu mình?
Gió rộn ràng gió rung rinh
Mà sao chẳng thấy bóng hình gió ơi

Suốt ngày dài gió reo vui
Những bài ca gió chơi vơi suốt ngày

*

Gió già, hay trẻ thơ ngây?
Mà sao mạnh mẽ, mà đầy cách xa?
Gió là quỷ cánh đồng hoa?
Hay là cậu bé lắm trò nghịch thôi?

Suốt ngày dài gió reo chơi
Những bài ca gió rền vui suốt ngày.

No comments:

Post a comment

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN