Wednesday, 26 December 2007

Entry for December 26, 2007

Nhân dịp bạn BCH nhắc tới Đơn Dương và mùa nắng vỡ, tái bản bài thơ liên quan:Khi anh v hoa quỳ thôi n


Còn biết tìm đâu quà tng em


Anh xoa tay cho m mùa nng v


Ng trong mây mt áng trăng mmEm li cưới mùa xuân lc nõn


Áo hng dâu vương Tết b vai


Hãy cười bng mt môi em nhé


Anh s thôi bun nếu biết em vui.Anh v nơi gió nng chy quanh đi


Mt tri lăn qua nhng trin c ướt


Nhng cm thông già làm sao biết được


Anh tìm chiCó mt ngày mây trng bay đi


Mt làn khói cui tri quay tr li


Chàng trai tho nguyên rong rui


Đi tìm…01/94

1 comment:

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN