Thursday, 1 November 2007

Bùi Giáng tiễn Quang Dũng

Nhân mấy hôm nay hay nói chuyện Quang Dũng, post luôn bài này của Bài Giáng cho nó tiện.

Quang Dũng

Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn

Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng

Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc

Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng

Thình lình vĩnh biệt cõi đời

Anh đi để lại những lời thế kia

Sáo diều thổi suốt đêm khuya

Lúa vàng Bương Cấn sẻ chia vui buồn

Vòng quanh Phú Quốc chậm nguồn

Bến bờ sông Đáy mưa phùn nhớ anh

Bùi Giáng

No comments:

Post a comment

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN