Friday, 23 November 2007

Bài của người khác về Murakami/ Giá vs Lương

*Chẳng biết bạn này là ai nhưng thấy bạn ấy có một cách nhìn hay hay về Murakami. Link đây cho các bạn tham khảo.

*Bài này cũng chẳng biết của ai về giá & lương sau khi xăng tăng lên 13.000đồng/lít.

LƯƠNG – GIÁ

Giá ơi thương ly lương cùng!

Tuy rng khác loi nhưng chung là tin.

Thương nhau lương giá đi lin

Ghét nhau lương giá hai min xa xôi.

Gió đưa cái giá v tri,

Cho lương li chu lời đắng cay.

Giá ơi ta bo giá này:

Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.

Nhiu điu ph ly giá gương

Đồng lương vt giá phi thương nhau cùng.

Người ta đi cy ly công,

Tôi nay đi cy còn trông nhiu b:

Trông cho vt giá…r r,

Lương tăng vùn vt là mê lm ri.

Bc thang lên hi ông tri

Giá lương như thế, dân thi sng sao?

No comments:

Post a comment

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN