Wednesday, 28 November 2007

Độc hành ca

Nửa đêm thức dậy xem đá bóng xong không ngủ lại được, đành post thơ hầu các bạn. Trần Huyền Trân chơi cùng nhóm với Thâm Tâm, Nguyễn Bính, không nổi tiếng bằng hai người kia nhưng thơ không phải là không có chỗ đặc sắc. Nhắc đến Trần Huyền Trân là nhắc đến bài Độc hành ca này, tuy nhiên, toàn văn bài này chưa nhìn thấy trên toàn cõi internet. Lóc cóc gõ lại từ một cuốn sổ tay. Nói vậy cho các bạn cảm kích cái công lao to lớn của mình. 

ĐỘC HÀNH CA

Trần Huyền Trân1.Ớ kìa thiên hạ đang say

Ớ nghìn tay nắm nghìn tay đang cười

Nhớ nhau nhạt thếch rượu đời

Tay vo chỏm tóc ta ngồi ta caTình tang lỗi nhịp mình ta

Thương về đầu bạc xót ra má hồng

Tình tang ai vợ không chồng

Võng đưa ai mẹ bế bồng không con

Nằm đây thép rỉ son mòn

Cái đi mất mát cái còn lần khan

Cúi đầu bóng rét vương chân

Ngẩng lên đã đụng giời xuân trên cành

Không vui rau cỏ không đành

Mà cười nghe chửa ngọt lành trái mơ

Đã toan ném bút vùi thơ

Thõng buồng tay áo sợ dơ dáng đời

Trót thừa, ừ ngược ừ xuôi

Chút thân tâm sự ra người hát ngao

Giao tình tợp chén chiêm bao

Ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân

Đây người áo đỏ tầm xuân

Đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan

Không dưng rét cả dây đàn

Này cung dâng áo ngự hàn là đây!

2.

Đêm nay cũng đổ bụi giày

Miệng cười ha hả thơ mày rượu tao

Say đời nhắm lẫn chen bao

Thơ ra miệng dại, sầu vào mắt điên

Đầu bừng khí núi đang lên

Sá gì bóng tối đắp trên thân còm

Gặp thời xô xát nước non

Ta trôi ngươi chảy lòng còn ngó theo

Đưa nhau qua bữa cơm nghèo

Đứa sầu gào rượu đứa nheo mắt cười

Vung tay như vạch ngang trời

Bảo rằng đâu nữa cái thời ngất ngư

Chén mồi dù hắt ưu tư

Sao cho ráo được gió mưa lội lầm

Cõi ngoài trăm họ muôn dân

Sống trong rau cỏ vẫn thầm khóc than

Sao ta lì mãi ruột gan

Đời ai mắt sáng hơn vàng mà mong

Chẳng nghe đỏ khé sông Hồng

Sóng ngàn xưa vẫn đọng lòng ngàn sau

Chẳng nhìn bóng đá thâu thâu

Non Lam như kẻ gục đầu còn thương

Chẳng hoài thóc giống vất vương

Giếng khô lấp sạch cây vườn rụi hoa

Trách nào trái rụng hương sa

Cốt muôn trẻ đắp muôn già càng cao

Mồ hôi làm suối chiêm bao

Nguồn sinh vô lượng đổ vào vô biên

Lũ mình rắp hận thành điên

Cái câm thưở ấy cười lên thưở này

3.Thế rồi thí bỏ rủi may

Đứa giam cõi bụi đứa đày rừng sâu

Vai cày chẳng kẻo làm trâu

Giong xe chẳng kẻo tóc râu làm bờm

Nẻo về chật chội áo cơm

Dặm đi lại động từng cơn lá rừng

Lòng ta không sóng không dừng

Thơ vang lại vướng mấy từng cửa quan

Ngẩng thì núi quấn mây tang

Kìa Đông lửa cháy kìa Nam khói mù

Tóc xanh như cỏ trên mồ

Đời hoang chôn cả xuân thu một thời

Nghêu ngao cho sập bóng ngày

Khề khà cho ráo hận đầy từng hơi

Chiều nay nhấc chén lên môi

Không dưng tưởng nhắp máu người tanh tanh

Khóc nhau ném chén tan tành

Nghe vang vỡ cái bất bình thành thơ.

Xem thêm về Trần Huyền Trân trên Wiki3 comments:

 1. Trời, khâm phục. Cảm kích quá!

  ReplyDelete
 2. Thế cái gì đây?

  http://72.14.235.104/search?q=cache:arKmcwlclDsJ:www.cinet.gov.vn/vanhoa/Vanhoc/vh-vietnam/tacgia/20/tho/tacpham/t/tranhuyentran_rautan/dochanhca.htm+%22%C4%90%E1%BB%98C+H%C3%80NH+CA%22&hl=en&ct=clnk&cd=3

  ReplyDelete
 3. Khá khen kỹ năng google tốt. Nhưng cái bản đấy vớ vẩn. "Giây đàn" là giây gì? áo "ngữ hàn" là áo gì? "ngồn sinh nô lượng" là nguồn sinh gì? hè hè. Dù sao thì cũng ghi nhận thêm một dị bản. Cái đoạn sau khác quắc.

  ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN