Monday, 18 May 2009

Ông Trần Đình Đàn không phải là Quốc hội

Tôi vốn không phải là người "nhiều chuyện". Blog này lập ra chủ yếu để thơ ca hò vè đá nhăng đá cuội vớ vẩn tí, coi như là giải trí lành mạnh. Những vụ như bô xít Tây Nguyên, website china này nọ kia, tôi đọc tin, ít khi đưa ra ý kiến. Nhưng hôm nay đọc tin này, không thể không mở mồm.

Quốc hội có bốn năm trăm đại biểu nghĩa là về danh nghĩa có thể có bốn năm trăm ý kiến (thực tế có những vị chả bao giờ thấy phát biểu gì). Ông Trần Đình Đàn chỉ là một trong số đó. Ông là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhưng cho dù ông là Chủ tịch Quốc hội đi nữa, ông cũng không thể nói thay cho bốn năm trăm người khi phiên họp còn chưa khai mạc, nhất là đối với một vấn đề đang gây ra nhiều dư luận trái chiều và đang được trông đợi sẽ được thảo luận cặn kẽ tại Quốc hội. Quốc hội chưa họp mà ông đã tuyên bố "Quốc hội ủng hộ". Các đại biểu còn lại sẽ nghĩ gì về ông, và, quan trọng hơn, nhân dân sẽ nghĩ gì về Quốc hội? Liệu nhân dân có thể tin tưởng được rằng các đại biểu mà mình đã bầu ra sẽ thảo luận một vấn đề quan trọng đối với đất nước ra ngô ra khoai, tính toán cân nhắc các tác động tích cực, tiêu cực của dự án từng ly từng tí, hay nhân dân buộc phải tin rằng đấy là chuyện đã rồi. Nhân dân đã từng thất vọng về vụ Hà Nội - Hà Tây, nay xem ra nhân dân đang đứng trước cơ hội để được thất vọng một lần nữa!

1 comment:

  1. Cái xứ mình nó vậy anh à. Thói xấu hễ muốn nói việc gì đều nhân danh đám đông, cộng đồng, hoặc nhân dân để phát biểu. Phải chi ông ấy chỉ nói "Riêng tôi thì tuyệt đối ủng hộ chủ trương này" mặc dù người ta không đồng tình nhưng vẫn chấp nhận vì ý kiến cá nhân. Đàng nay...

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN