Saturday, 13 October 2007

Mật mã Da Vinci

Một con đường

Con đường y anh đã tng đi

Mt vng trăng dn vt đêm hè

Mt con đường anh đi và nhm mt

Lng tránh ánh sáng và lng tránh c bóng ti

Rình rp nut chng anh

Con đường y rt mê man

Ng r trái cuc đi anh, trái tim anh có th

Anh tn ngn

Reo ca và dn bước?

Mc k chuông tàu đin đ dn?

Có nhiu tiếng nói cười xôn xao quá

Mưa, bt cht mưa

Ướt ròng và mát lnh

Anh vut mt

Tóc ướt đm

Con đường vt nhòa trong tia chp

Vụt hin t đnh đi và em thong th bước xung trong ánh sáng mt vì sao rơi

Anh quay đi và chy

Trong hi chuông ngân nga

Hoa rơi trên hè ph

Trong hi chuông ngân nga

Trong hi chuông gióng gi

Mt bóng người vp ngã.

27.05.02

No comments:

Post a comment

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN