Tuesday, 7 February 2012

(hông phải ghi chép biên tập) Jonathan Littell cũng làm toán

Các nhà văn Pháp, hoặc nhà văn viết tiếng Pháp, có vẻ ưa làm toán. (Còn nhà toán học Việt Nam học ở Pháp thì lại thích viết văn:))

------"Số tử vong của Liên Xô: 20 triệu
Số tử vong của Đức: 3 triệu
Tổng số tử vong (mặt trận phía Đông): 23 triệu
Endlӧsung: 5,1 triệu
Tổng toàn bộ: 26,6 triệu, biết rằng 1,5 triệu Do Thái đã được tính vào sổ tử vong của Liên Xô […]


Giờ thì làm toán. Xung đột với Liên Xô kéo dài từ 22 tháng Sáu 1941 vào ba giờ sáng cho đến, một cách chính thức, mồng 8 tháng Năm 1945 vào lúc 23h 01, nghĩa là ba năm, mười tháng, mười sáu ngày, hai mươi giờ và một phút, hoặc nếu làm tròn, 46,5 tháng, 202,42 tuần, 1.147 ngày, 34.004 giờ, hoặc 2.040.241 phút (tính cả cái phút lẻ). […] Bây giờ thử làm một trò chơi con số với hai bên: với người Đức, như vậy là mỗi tháng có 64.516 người chết, mỗi tuần 14.821 người chết, mỗi ngày 2.117 người chết, mỗi giờ 88 người chết, và mỗi phút 1,47 người chết, đó là trung bình mỗi phút mỗi giờ mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng trong vòng ba năm, mười tháng, mười sáu ngày, hai mươi giờ và một phút. Với Do Thái, tính luôn cả Do Thái Liên Xô, chúng ta có khoảng 109.677 cái chết cho mỗi tháng hoặc 25.195 cái chết mỗi tuần hoặc 3.599  cái chết mỗi ngày hoặc 150 cái chết mỗi giờ hoặc 2.5 cái chết mỗi phút, trong cùng một khoảng thời gian. Cuối cùng, về phía Liên Xô, chúng ta có khoảng 430.108 cái chết mỗi tháng, 98.804 cái chết mỗi tuần, 14. 114 cái chết mỗi ngày, 588 cái chết mỗi giờ, hoặc 9,8 cái chết mỗi phút, cùng thời gian. Tức là tính tổng  sẽ có 572.043 cái chết mỗi tháng, 131.410 cái chết mỗi tuần, 18.772 cái chết mỗi ngày, 782 cái chết mỗi giờ, và 13,04 cái chết mỗi phút, tất cả các phút của tất cả các giờ của tất cả các ngày của tất cả các tuần của tất cả các tháng của mỗi năm trong khoản thời gian cho trước, để nhắc lại ba năm, mười tháng, mười sáu ngày, hai mươi giờ và một phút. Những kẻ từng chế nhạo cái phút lẻ ra, quả là cũng hơi có phần thông thái rởm, chỉ cần biết rằng cuối cùng có đến 13,04 cái chết, trung bình một phút, và chỉ cần tưởng tượng mười ba người quen biết của hắn ta bị giết trong vòng một phút, nếu hắn ta có khả năng tưởng tượng chuyện đó."

(Những kẻ thiện tâm, Jonathan Littell, Cao Việt Dũng dịch)

Cuốn này công nhận khủng. Dịch giả ngày ấy dịch cũng ác chiến, bây giờ thì đỡ nhiều rồi:)

4 comments:

 1. Endlӧsung là cái gì ở đâu thế bác? Anh Gú hình như không biết nó là cái gì.

  ReplyDelete
  Replies
  1. là "Giải pháp cuối cùng", tức kế hoạch diệt chủng Do Thái của Đức quốc xã, bác

   Delete
 2. Cảm ơn bác. Lúc đầu em Gú với chữ o có hai dấu chấm trên đầu thì không ra nhiều kết quả (1 trên blog của bác với mấy cái ở trang tiếng Đức gì đó - đoán vậy - nên chịu).

  ReplyDelete
 3. Ơ lạ thật, em cóp pết cái chữ Endlӧsung từ blog bác để search thì rất ít kết quả. Mà cóp pết chữ Endlösung trên wiki thì ra một đống. Có thể chữ o (có hai dấu chấm trên đầu) của bác bị sao đó.

  Sorry bác vì spam nhiều quá.

  ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN