Saturday, 3 December 2011

Quà từ ÚcĐọc một đoạn trong Amulet thấy rất quen, chuyện cô thi sĩ trốn trong toalet khi lính chiếm trường đại học hình như Bolano đã kể ở đâu, có thể trong The Savage Detectives. Se kiểm tra sau.

2 comments:

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN