Tuesday, 8 June 2010

Hoàng Cao Khải - nhà thơ


Hoàng Cao Khải, đương thời bị coi là theo Tây, gần đây bắt đầu được "đánh giá lại". Tác phẩm của ông, như cuốn Việt sử yếu, đã được in lại, và có thể thấy nhiều ở Đinh Lễ (Hà Nội) hay Nhà sách Hà Nội (Sài Gòn):)

Ít ai biết ông còn có làm thơ. Có tác giả còn đánh giá Hoàng Cao Khải, cùng với một người nữa là hai đại biểu thơ của giai đoạn 1913 - 1920. Người kia thì tên tuổi lẫy lừng, nói ra ai cũng biết: Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu.

Tác phẩm thơ của Hoàng Cao Khải được nhắc đến trong mấy cuốn văn học sử là tập Vịnh Nam Sử, nghe tên thì đoán là thơ ngâm vịnh về sử nước Nam:), chứ còn văn bản thơ ông thì chưa nhìn thấy bao giờ!


1 comment:

  1. Thơ thì mình cũng chưa được đọc, nhưng đúng là Việt sử yếu thì quả là có giá trị , đọc rất phê .lăng của Thái Hà diên mậu Hoàng Cao Khải vẫn còn tại ngỏ 3 Thái Hà (phố này cũng lấy theo tên hiệu của ông.Thái là Thái bình,nguyên quán ông. Hà là Hà Nội). Tuy nhiên bị dân vào lấn chiếm cơi nới biến thành nhà ống rồi . Về mặt kiến trúc thì lăng này rất có giá trị về mặt lịch sử cũng vậy . Tuy nhiên cái gì bị xét lại chính trị thì những giá trị khác xem như bằng không.

    Bỏ qua chuyện "theo Tây" thì mình thấy đây là một nhân cách lớn.Nhưng người viết sử thì chỉ cần trung thực với sử thôi chứ theo ai cũng chả liên quan .

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN